Maaien

Als loonbedrijf kunnen wij u helpen bij een groot aantal werkzaamheden, zoals maaien. Door het maaibeheer onderhoudt u een hooiland met grassen en kruiden of een ruigte. Robuuste soorten zoals struiken en bomen krijgen geen kans zicht te vestigen. Door het maaibeheer worden voedingstoffen afgevoerd en de concurrentie tussen soorten beïnvloed. De vegetatie wordt lichtrijker en lager, hierdoor krijgen kruiden de kans te kiemen, te groeien en zaad te vormen.

Wiersen

Hebben wij uw land eenmaal gemaaid? Dan helpen wij u ook graag met gras schudden en wiersen. Met een van onze machines waarop grote ‘harken’ ronddraaien leggen wij het gras in lange rijen, waarna we het gras kunnen ophalen met een laadwagen of balenpers.

img

Hakselen

Hakselen doen we ook, want dat brengt vele voordelen met zich mee. Door het gras en andere planten in kleine stukjes te hakken wordt het volume bij transport en opslag sterk gereduceerd - bij het inkuilen kan het materiaal veel beter aangedrukt worden, zodat er minder luchtzuurstof tussen blijft zitten en het inkuilingsproces vlotter verloopt - het product wordt beter handelbaar bij verdere bewerkingen zoals raffinage en vervezeling.

Balen persen en wikkelen

Voor het persen en maken van balen maakt Loonbedrijf Adema van der Meer gebruik van een speciale balenpers. Wij beschikken over zowel een ronde als een vierkante balenpers. Zodoende kunnen wij ronde en vierkante balen voor u persen. Ook kunnen wij de balen voor wikkelen. Onze machine heeft een zeer hoge capaciteit en vanzelfsprekend zorgen we voor strakke balen. De balen worden voorzichtig gelost zodat nooit foliebeschadigingen op kunnen treden. Hoeveel lagen folie worden gewikkeld hangt uiteraard af van het product en de klantwens.

img

Klepelen

Indien gewenst, helpen wij u ook met klepelen. Klepelen is het fijnmalen van ruige begroeiingen als ruw gras, waarbij het gras na het maaien blijft liggen. De vegetatie wordt klein geslagen. Omdat het natuurlijke afval composteert en achterblijft, vloeien de voedingsstoffen deels weer terug de grond in - wat resulteert in een vermeerdering van de vrij eenzijdige begroeiing van gras en boterbloemen. Voor het klepelen van bermen en slootkanten hebben wij de beschikking over speciale machines.

Walfrezen

Na het schoonmaken van sloten (hekkelen) blijft er vaak slootvuil op de slootkant achter. Omdat dit slecht is voor de overige bewerkingen, zoals bemesten, maaien, harken en kuilen, kan dit hier niet blijven liggen. Een oplossing hiervoor is walfrezen. Wij verspreiden met een walkantfrees het slootvuil over het land. Zo komt u op een efficiënte manier van het slootvuil af.

img

Greppelfrezen

Naast walfrezen, kunt u onze hulp ook inroepen voor greppelfrezen. Greppelfrezen komt de ontwatering van uw percelen ten goede. Wij beschikken over een speciale greppelfrezen, waarmee wij ook extreem natte gebieden kunnen ontwateren. Ook kunnen we voor u buizen trekken. We hebben verschillende soorten buizen op voorraad. De kopakkerbuizen worden er bij ons ingetrokken door een hydraulische woelpoot. Het grote voordeel hiervan is dat er nagenoeg geen verzakking plaatsvindt.

Bemesten

Voor het bemesten beschikken wij over een mesttank (16 m3) die ervoor zorgt dat uw mest netjes op het land kan worden gebracht. Vaste mest en vloeibare mest, maar ook kunstmest en bekalken zijn middelen die zorgen voor een verbeterd resultaat.

img

Aanleg tuinen, walbeschoeiing en buitenmanege

Wij leggen tuinen aan en plaatsen beschoeiingen, damwanden, vlonders en bruggen. Zo voorkomt u afkalving van uw waterkant, waardoor u optimaal gebruik kunt maken van uw perceel. En wilt u de beschikking hebben over een goede en ruime paardenbak waar de paarden vrijelijk en het hele jaar door bereden kunnen worden? Wij hebben door de jaren heen al heel wat paardenbakken mogen aanleggen en weten wij wat ons te doen staat en kunt u verzekerd zijn van een prima resultaat.

Shovel

Wij maken ook gebruik van een shovel. Een shovel verbetert namelijk de efficiëntie en verhoogt de productiviteit. Een shovel is een machine die onder andere gebruikt wordt bij grondverzet. Een shovel kan op verschillende soorten terreinen worden ingezet en door de mogelijkheid om veel verschillende werktuigen aan de machine te koppelen, is het een allround machine.

img

Minikraan

Wij hebben verschillende gespecialiseerde machines, zoals een minikraan. Minikranen zijn kleiner en wendbaarder dan een mobiele kraan. Deze machine geeft ons dan ook vele mogelijkheden. Met deze kraan kunnen wij bijvoorbeeld terecht in kleinere (mini) percelen, plantsoenen en tuinen. De minikraan kan overal worden afgeleverd en is inzetbaar voor de volgende werkzaamheden: • Struiken rooien • Fundering uitgraven • Vijvers graven • Sleuven graven (voor water-, gas- of elektriciteitskabels) • Bomen planten

Maaikorven

Voor het maaikorven maken wij gebruik van een speciale maaikorf. Deze maaikorf is bedoeld voor het maaien van gras- en rietachtige begroeiing van sloten en waterlopen, zowel onder als boven water. Wij bieden onze diensten aan in de omgeving van Leeuwarden. Kunt u de hulp van een ervaren loonbedrijf goed gebruiken, maar bevindt u zich buiten deze gemeenten? Bel, stuur ons een WhatsApp bericht of vul het contactformulier in, want ook dan bieden wij u graag de helpende hand.

img

Ladewagen

Wij hebben de beschikking over een groot aantal machines, waarmee we u van dienst kunnen zijn. Zo kunnen wij verschillende werkzaamheden uitvoeren met onze ladewagen. Denk hierbij aan de oogst van kuilgras en het verzamelen van vers gras. De ladewagen wordt door een trekker voortgetrokken. Voor kuilgras wordt het gras nadat het gemaaid is enkele malen geschud. Na een paar dagen drogen wordt het gras op ruggen geharkt. Vervolgens wordt het met de ladewagen verzameld en naar de kuil gebracht.