Wat doet een loonbedrijf?

Een loonbedrijf of loonwerkbedrijf is een bedrijf dat loonwerk verricht voor een opdrachtgever. Het loonbedrijf beschikt over gespecialiseerde machines en heeft loonwerkers in dienst die tegen betaling ter beschikking worden gesteld voor meestal kortstondige projecten, zoals:

• Maaien
• Wiersen
• Persen rond/ vierkant
• Wikkelen
• Ladewagen
• Shovel
• Minikraan
• Maaikorven
• Klepelen
• Walfrezen
• Greppelfrezen
• Buizen trekken
• Aanleg walbeschoeiing
• Aanleg buitenmanege

Loonbedrijven werken meestal in de landbouw, zoals de akkerbouw en de tuinbouw. Tevens worden loonwerkers ingezet in het grondwerk in de grond-, weg- en waterbouw. Hoewel in mindere mate, zijn industriële bewerkingen, zoals textielveredeling en verzinken ook werkzaamheden waarvoor loonwerkers worden ingehuurd.

Grote machines
Loonwerkbedrijven hebben grote machines voor grondbewerking en oogst tot hun beschikking. U kunt hierbij denken aan: oogstmachines, graafmachines, kranen en dergelijke. De machines worden met loonwerker verhuurd om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Dit gebeurt meestal op basis van uur- of hectaretarief.

Drukke perioden
Loonbedrijven worden vaak ingezet in drukke perioden. Als de opdrachtgever te veel werk heeft om het zelf te doen bijvoorbeeld, of als de oogst er zit aan te komen. Vaak bezit de opdrachtgever bovendien zelf niet de specialistische landbouwmachines waar de loonwerker wel over beschikt. Door gebruik te maken van een loonwerkbedrijf hoeft de opdrachtgever de machines dus zelf niet aan te schaffen. Activiteiten die in de landbouw door loonbedrijven worden uitgevoerd zijn alle mogelijke gemechaniseerde activiteiten. U kunt hierbij denken aan: bemesten, zaaien, uitplanten van pootgoed, het oogsten van gewassen, maaien, hakselen en dorsen.

Waar kan ik een Loonbedrijf inzetten?
U kunt ons als loonbedrijf inzetten in de omgeving van Leeuwarden . Hier helpen wij u graag met activiteiten als: maaien, wiersen, persen, wikkelen, maaikorven, klepelen, walfrezen, greppelfrezen, buizen trekken en de aanleg van walbeschoeiing.